Data conversie

Data conversie

Maatwerk data conversie uitvoeren tegen een vast bedrag; dat is mogelijk. Door jarenlange ervaring zijn wij overtuigd van ons kunnen, juist wanneer het maatwerk betreft.

In een recente opdracht hebben wij de gegevens van duizenden objecten voor een overheidsinstantie overgezet naar een nieuw informatiesysteem. Hierbij zijn gegevens verrijkt, van formaat gewijzigd, deels handmatig aangevuld én in een andere database structuur opgenomen. Tegelijkertijd kon een kwaliteitsslag worden toegepast aangezien het oude gegevens betrof. Deze gecompliceerde opdracht is met succes uitgevoerd.

Onderschatting

Het uitvoeren van maatwerk data conversies is een specialisme van Notten Consultancy. Onze ervaring is dat dergelijke projecten vaak worden onderschat in zowel doorlooptijd als totale kosten.
Wanneer wij voor u een risicovol conversie project fixed-price en eventueel fixed-date uitvoeren, hebt u een zorg minder en kunt ú zich concentreren op uw core-business.
Een geruststellende gedachte, ook qua budgetbeheersing.

Waar zorgen wij voor?

Een dataconversie bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten:
– omzetten van gegevens van het ene bestandsformaat/medium naar het andere
– omzetten van gegevens van het ene bestandsformaat/medium naar het andere
– (her)coderen van stamgegevens (metadata beheer)
– wijzigen van de gegevensindeling (datastructurering)
– digitaliseren van analoge gegevens (handmatig en/of ondersteund met tools)
– controleren en verbeteren van de gegevens (kwaliteitsverbetering)
– verrijken van de gegevens m.b.v. een aanvullende bron

Wij hanteren de volgende aanpak

– opstellen mapping van oud naar nieuw datamodel
– opstellen conversieregels
– automatiseren conversie, realisatie scripts
– handmatige verrijking/wijziging, voor zover noodzakelijk
– opbouwen controletotalen op alle hierarchische niveaus
– iteratief testen op uitval, schoning in de productie-omgeving

Uiteraard is ieder conversie project uniek en zal een plan van aanpak op maat gemaakt worden. Hierbij komen ook zaken aan de orde als timing en andere projecten waarmee rekening moet worden gehouden.

Notten Consultancy staat altijd voor een hoog kwaliteitsniveau en draagt zorg voor uw waardevolle gegevens!