FPA – metrieken

Software metrieken

Meten is weten!
Software metrieken zijn eigenschappen van- en gemeten waarden binnen software projecten.

De belangrijkste metrieken zijn:
– omvang
– doorlooptijd
– inspanning (uren)
– piekbezetting projectteam
– productiviteit
– kwaliteit (MTTD)

Tussen software metrieken kunnen onderlinge verbanden gelegd worden. Daarmee kunnen toekomstige gedragingen van software projecten voorspeld worden.

Omvang bepalen met FPA

Om de omvang van uw software project te bepalen wordt door ons een ISO gecertificeerde methode toegepast; FPA volgens Nesma 2.2.
FPA stelt de omvang van een functionaliteit objectief vast. Daardoor is FPA heel geschikt om projecten onderling met elkaar te vergelijken en met andere kengetallen in verband te brengen.
Een overeenkomst tussen een schilderklus en een software project is dat de werkzaamheden niet onder oneindig veel mensen verdeeld kunnen worden.
Een schilder die 500 uur nodig heeft voor het schilderen van 500 m2, kan wellicht vier extra collega’s inschakelen om het werk in 100 uur af te ronden.
Maar het aannemen van 499 extra collega’s om de klus in 1 uur af te ronden, zal niet werken.
Iedereen zou elkaar maar in de weg lopen. Zo is het ook met een software project.
Er kunnen enkele mensen gelijktijdig aan werken, maar de werkzaamheden kunnen niet eindeloos opgesplitst worden.

Met Estimating, Monitoring, Benchmarking meer grip op uw projecten

Met Estimating zorgen we dat uw software projecten beter worden gepland, met Monitoring kan de realisatie op de voet worden gevolgd, met Benchmarking kunnen we achteraf meten hoe een software project heeft gepresteerd t.o.v. eerder gerealiseerde projecten. De actuals van een gerealiseerd project kunnen weer worden gebruikt voor het Estimaten van nieuwe projecten.
Toepassing van software metrieken geeft meer inzicht in uw projecten en portfolio. Daardoor krijgt u meer grip en bent u in meer control.

Software kosten beheersen

Uw software projecten beter onder controle? Dat kan. Én tegen lagere kosten? Ook dat is zeker mogelijk. Laat ons een keer toelichten wat mogelijk is. Het zal u verbazen hoe met een relatief lage investering uw projectkosten met 10-20% naar beneden kunnen.

Voor zowel Agile, DevOps, Continuous Delivery als Waterval

Ongeacht de gehanteerde methode kunnen wij software metrieken toepassen. Omdat FPA de enige objectieve methode is om software te meten werkt het in alle gevallen. De bij Agile toegepaste storypoints zijn totaal ongeschikt om een overall begroting op te baseren of teams onderling te vergelijken. Storypoints zijn namelijk team-afhankelijk en aan inflatie onderhavig. Functiepunten blijven stabiel en zijn daardoor zeer geschikt voor Estimating en Benchmarking toepassingen.

Voor de opdrachtgever die wil weten hoeveel functionaliteit hij krijgt voor zijn goeie geld kunnen wij vooraf aantonen wat hij mag verwachten, gegeven het aantal sprints, aantal weken per sprint en de teamomvang.

Uitgebreid dienstenpakket

Vanuit ons dochterbedrijf Metrieken.nl wordt een compleet dienstenpakket rondom software metrieken aangeboden.
Metrieken.nl

Tooling

Bij het toepassen van software metrieken maken wij gebruik van Metrics Quest:

Metrics Quest